Ter1ma ‘Du1t Tep1’ Berjm1ah RM1.64 Juta, 32 Pegawai JPJ Ditahn SPRM

Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah perumpamaan yang sesuai untuk 32 orang pegawai Jab.atan Pengangk.utan Jal.an (JPJ), terdiri daripada angg0ta dan bekas angg0ta traf1k p0lis ditahn Suruh.anjaya Penceg.ahan Ra$uah Malaysia (SPRM) baru-baru ini.

Kesemua pegawai termasuk 12 individu lain telah ditahn kerana dipercyai terlibt dalam $indiket me1indungi pemndu l0ri yang ber$alah. Kegiatn yang dilakukn sejak 2019 sehingga tahun lalu telah terb0ngkar selepas kesemua mereka diprcayai mener!ma su4pan keseluruhn bernilai RM1.64 juta.

Mereka semua ditahn $ejak semalam dalam satu 0perasi besar-besaran melibtkan lima buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Melaka yang dikenali sebagai ‘Op $ukat’.

Menurut $umber, kegiatn itu melib4tkan pegaw4i JPJ pelbagai gred termasuk pegawai kanan manakala 0rang awm pula merupakan proksi. Mereka di$yak! tidak mengambil tndakan terhadp pengu$aha l0ri yang melakukn ke$alahan jalan raya khususnya membawa mua.tan lebih serta tidak memenuhi a$pek teknikal lain.

“Antara m0dus 0perandi yang dike$an ialah pegawai-pegawai berkenaan tidak akan mengamb1l tndakan terhadap pengusaha lori yang telah melakukn ke$alahan jalan raya setelah menerima wang ra$uah yang dimasukkn ke dalam akaun bank perib4di atau proksi secara bulanan.

“Mereka diprcayai menerima suap4n kira-kira RM150 hingga RM3,000 sebulan dengan nilai ke$eluruhan melibtkan kira-kira RM1.64 juta,” tambah sumber lagi.

Ketua Pesuruhajaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki menge$ahkan tangkapn berkaitan 0pera$i ter$ebut hasil kerjasama antara SPRM dan JPJ khususnya Ketua Pengarah dan Bahagian Integriti JPJ dalam usaha men!ngkatkn integ.riti jabatan tersebt

“0bjektif sia$atan ialah tertumpu kepada ke$alahan ra$uah di bawah Sksyen 16 dan 17 Ak.ta SPRM 2009 dan melibtkan i$u $alah 1aku. Kita cuba untuk lakukn sia$atan secepat mungkin,” terang beliau.

Tambah Datuk Seri Azam Baki lagi, ketika ini sia$atan masih lagi berjalan dan pihaknya tidak men0lak kemungk!nan akan ada beberapa lagi siri tangkapn.

Sumber : thevocket

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*