Bag1tau isteri nak pergi surau, suami s0rok j0ran d@lam baju b1kin terh1bur

Bermula 5 Mac, ker4jaan akan memb3narkan r3ntas daerah di semua negeri selepas st4tus PKP di4ngkat dari semua negeri kecu4li Sabah.

Tentunya pengumvman tersebut menjadi ber1ta g3mbira buat orang ramai yang sud4h l4ma tidak dapat mel4kukan akt1viti-akt1viti keg3maran mereka, baik pergi pus4t memb3li b3lah, mengvnjungi g1m, mahupun pergi ke masjid.

Seperti seorang lelaki ini pula, dia t1dak s4bar-s4bar untuk k3mbali melu4ngkan masanya mel4kukan akt1viti mem4ncing. Walau bagaimanapun, keing1nannya itu dih4lang oleh isteri tersayang.

Dalam perk0ngsian vide0 oleh penggun4 atas nama abebas_78, lelaki tersebut k3luar dari b1lik s3nyap-s3nyap t4npa meny3dari 1steri sedang meng3ndap dari bel4kang.

@abebas_78

 

Reply to @erynzrahmat boleh cuba cara ni.. jaminanye tak pasti🤣🤣🤣

♬ original sound – Bɾαԃҽɾ Bαʂ 🟢®️ – Bɾαԃҽɾ Bαʂ 🟢®️

Apabila isterinya men3gur ke m4na dia 1ngin p3rgi, lelaki tersebut menj4wab ‘surau’, namun isterinya t1dak memperc4yai al4sannya itu.

Isterinya kemudian menghamp1ri lelaki ters4but yang akh1rnya tidak dapat men4han a1r muka apabila 0rang rum4hnya itu meny3dari s3suatu yang p3lik pada dirinya.

Terny4ta apabila wanita itu meny3lak di dalam hoodies yang dip4kai, lelaki itu telah meny0rokkan j0ran di dalamnya kerana ing1n k3luar mem4ncing.

Lelaki itu hanya m4mpu menvtup muka m4lu dengan j0ran terp4cak di dalam bajunya apabila isterinya mengvgut untuk meng1katnya agar t1dak k3luar rumah, seperti yang p3rnah dil4kukannya sebelum ini.

Perk0ngsian vide0 itu membu4t ramai terh1bur dengan r4gam p4sangan berkenaan.

 

SUMBER : HCL

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*