Ank Jadi Mang$a Der@ 1bu Sebb Bapa Tak Jawab Call

Ke$ masal@h ru.mah tang.ga amat menakvtkan lebih lagi apabila ia melib4tkan anak-anak kecil. Baru-baru ini se0rang wanita bertind4k mender4 a.naknya perem.puannya hanya kerana tidak berpua$ hat! dengan $uaminya yang tidak menjaw4b panggilan telefon. Kejad!an yang berlaku di Thailand itu tul4r di media s0sial namun tidak diketahvi dalang penyeb4ran vide0 tersebvt. Tindak4n mengejvtkan wan!ta itu telah ia mengund4ng pelbagai reak$i warg.anet yang rata-ratanya memberi k0men kec4man di atas perbuat4n wanita itu.

Menurut lap0ran, $uami kepada wan!ta tersebvt keluar bekerja di Bangkok dan tidak menjawb panggilan telefonnya. Disebabk4n terlalu mengikvt pera.saan, wan!ta itu mengamb!l keputu$an untuk ugvt $uaminya dengan melakvkan pend3raan terhad4p anak mereka dengan harapan si $uami berasa serb4 sal4h.

Dalam vide0 perk0ngsian itu, Wan!ta tersebvt telah menghubungi $uaminya melalu panggilan vide0 dan mula men.dera mang$a dengan men.cek!k serta me.mij4k leh3r anak perempuannya yang berusia tiga tahun itu menggun4kan ka.kinya. Dalam rakam4n jelas didengari mang$a menjer!t dan menangi$ kesak!tan sebelum pengs4n ketika diza.limi ibunya.

Mengikut lap0ran, wan!ta itu juga sempat menyu.ruh anak perempuannya melutvt untuk menimbvlkan kemar4han suaminya. Ahli keluarga pasangan itu yang ternamp4k Vide0 tersebvt kemudiannya telah vir4l di Face.book dan telah ditemu! oleh ahli keluarga pa$angan serta terus bertind4k menghubung! p0lis untuk meminta bantu4n. Mang$a telah diselam4tkan dan diserahk4n kepada ahli keluarga sebelah bapanya untuk perlindvngan sementara.

Wan!ta itu bagaimanapun apabila menyes4l dengan perbuat4nnya terus pergi ke rumah keluarga $uaminya untuk mem0hon maaf. Namun, keluarga mentua merasak4n dia tidak lay4k untuk dimaafk4n dan mahu mengambil tind4kan und4ng-und4ng terhad4p wan!ta itu.

Terkini, p0lis menjalank4n $iasatan dan wan!ta itu akan didakw4 atas pertudvhan melakvkan $erangan, yang mana melangg4r Ak.ta Per.lindungan Kanak-Kanak. Difahamkan, pa$angan itu juga mempunya! se0rang lagi anak berusia setahun yang tinggal bersama dengan ibu bapa kepada wan!ta itu.

 

SUMBER

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*