Du!t lSinar Dah Masuk Hari Ini. KWSP Akh!rnya Beritahv Apa Yang Ahli Boleh Buat Bermula Mac Nanti

KUALA LUMPUR: Perm.ohonan kemudahan i-Sinar Kumpulan Wang S.impanan Pekerja (KWSP) yang dibuat sebelum 25 Februari akan diberi kelulusan secara berperingkat dan bayaran akan dibuat mulai, hari ini.

Perkara itu turut memb.abitkan permoh0nan yang masih menunggu keputusan kelulusan dan yang berst.atus tidak lulus, sebelum penambahbaikan i-Sinar tanpa kr.iteria dilaksanakan.

KWSP dalam satu kenyataan, meminta pem0hon bers.abar kerana pr.oses meluluskan perm.ohonan itu sedang berjalan.

“Jika ahli mendapati status perm.ohonan masih tiada sebarang perubahan, semakan boleh dibuat pada hari-hari berikutnya,” menurut kenyataan itu.

Permohonan i-Sinar KWSP sebelum 25 Februari terima bayaran mulai hari ini

Pada 11 Februari lalu, Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dila.porkan sebagai berkata, KWSP dalam proses mema.nsuhkan sy.arat perm.ohonan i-Sinar atas nasihat Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Pem.ansuhan s.yarat i-Sinar itu akan membolehkan ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran daripada simpanan Akaun 1, tert.akluk kepada baki.

Sementara itu, permohonan baharu kemudahan i-Sinar tanpa s.yarat akan dibuka mulai 8 Mac ini bagi semua ahli di bawah umur 55 tahun, tertakluk kepada baki di dalam Akaun 1 ahli.

Perkara itu turut membabitkan ahli KWSP bukan warganegara Malaysia.

Permohonan baharu ini akan diproses dalam tempoh lima (5) hari bekerja dan selepas t.empoh itu, ahli boleh mula menyemak s.tatus perm.ohonan dan tarikh bayaran.

Bermula 8 Mac juga, ahli akan diberikan kelo.nggaran untuk membuat p.indaan pada butiran perm0honan seperti jumlah dipohon, maklumat bank, alamat, nombor telefon serta mod bayaran di laman i-Sinar 0nline.

Jumlah pengeluaran i-Sinar serta jadual pembayaran m.aksimum selama enam bulan akan kekal, seperti yang dimaklumkan sebelum ini.

Bagi ahli yang mempunyai s.impanan sebanyak RM 100,000 dan ke bawah (Akaun 1), mereka mempunyai a.kses kepada jumlah pengeluaran sehingga RM 10,000.

Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam t.empoh maksimum enam bulan dengan
bayaran pertama sehingga jumlah m.aksimum RM 5,000.

Bagi ahli yang mempunyai lebih dari RM 100,000 (Akaun 1), mereka mempunyai a.kses kepada jumlah pengeluaran sehingga 10 p.eratus daripada s.impanan Akaun 1 mereka.

Namun, jumlah pengeluaran m.aksimum yang dibenarkan adalah sebanyak RM 60,000 dan pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam t.empoh maksimum enam bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah m.aksimum RM 10,000.

Sementara itu, mereka yang mempunyai baki Akaun 1 kurang dari RM 150 dan ahli yang berumur 55 tahun dan ke atas, tidak l.ayak memohon kemudahan i-Sinar.

Bagi ahli berumur 55 tahun dan ke atas, pencarum boleh mengeluarkan apa-apa amaun di bawah pengeluaran umur 55 Tahun.

Kredit : BHOnline/KWSP

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*