P3milik Mot0sikal Boleh Dipnj4ra Smpai 6 Bulan Jika Bnyi Ekz0s Bislng

Lepas ni jangan disebabkan mot0r masa dep4n dah gel4p!

Pengarah Jabat4n Si4satan dan Pengvatkuasaan Traflk (JSPT) Bukit Aman, Datuk Azisman Alias berkata sesiapa yang ubah.suai kenderaan buat ekz0s bislng boleh diken4kan d3nda tidak melebihi RM2,000 atau pnj4ra tidak melebihi 6 bulan.

Katanya, di bawah Kaed4h 103 Kaed4h-Kaed4h Kenderaan Bermotor (Pembinaan dan Penggunaan) 1959 (LN 170/1959) setiap ekz0s (penyeny4p) yang dip4sang pada kenderaan bermotor hendaklah pada setiap masa diselengg4rakan supaya berada dalam keadaan baik.

Tambahnya lagi, di bawah peruntuk4n Sek.syn 64 Akt4 Pengngkutan Ja.lan 1987, p0lis juga ada  ku4sa untuk menylta mot0sikal tersebut, lap0r Sinar Harian.

Jelasnya, pihak p0lis boleh men4han mot0sikal tersebut sehingga p3milik mot0sikal mengambil langkah-langkah bagi menjamin kesal4han tersebut tidak berulang lagi.

“Pihak JSPT sentiasa mengad4kan Oper4si Bersepadu dengan jabatan dan ag3nsi yang lain termasuk Jabatan Alam Sekitar (JAS).”

Menerut beliau lagi, bnyi ekz0s akan diukvr mengikut kadar yang dibenarkan. Sekiranya melebihi sepertimana yang ditetapan, JAS akan mengeluark4n k0mpaun s4man ke atas pe.milik mot0sikal.

Pesannya lagi apa-apa pengubah.suaian yang ingin dilakvkan hendaklah mendap4tkan kelulusan daripada pihak Jabat4n Pengngkutan Jal4n (JPJ).

 

Sumber:LM via dedah media

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*