U-turn Secara Merbahay4, ‘Pensyar4h’ Ini Mak1 Dan Melont4rkan kata-kata kes4t

Tidak semua pemandv kenderaan berhem4h di jalan raya dan kebany4kan mereka lebih bersik4p mementingk4n dir1 sendir1 serta tidak memik1rkan s0al keselamat4n orang lain.

Terbaharu, tul4rnya sebuah perkongsi4n video dash cam daripada seorang pemandv menerusi muat naik di Twitter mengena1 seorang pemandv wanita bergelar ‘Profess0r Dokt0r Mady4’ yang disab1tkan kesal4han kerana melakvkan pusing4n-U di kawasan yang tidak sepatuvtnya. Kejadi4n tersebut berlakv pada 9.36 pagi semalam.

 

 

Difahamkan, pemandv wanita itu melakuk4n pusingan-U berhadap4n simpang lampu trafik di h0sp1tal Serdang, Selangor dan hampir bertembvng dengan sebuah kenderaan lain. Tanpa melihat keadaan keselamat4n jalan terlebih dahulu, pemandv wanita tersebut melvru keluar dan kemudi4nnya beliau menyal4hkan pula pemandv lain yang dikatak4n menjad1 pvnca kem4lang4n di tempat kejadi4n.

Khabarnya, wanita tersebut merup4kan seorang pensyar4h di sebuah universiti terkemuka di Serdang. Tanpa seg4n dan m4lu, wanita tersebut ber4ng dan memar4hi seorang pemandv lelaki sambil mendo4kan agar pemandv tersebut dij4ngk1ti v1rus c0v1d-19.

Tambah kec3wa, pensyar4h tersebut melont4rkan kata-kata kes4t kepada pemandv tersebut. Ini mencermink4n sik4p yang tidak ba1k dan mampv mencem4rkan nam4 ba1k universiti di mana tempat pemandv wanita ini mengaj4r.

Rata-rata netizen berpendap4t kedua-dua pemandv tersebut bersal4h dalam hal ini. Mana tidaknya, pemandv wanita tersebvt melakuk4n pusingan-U yang boleh membaw4 kem4lang4n manakala pemandv lelaki berkenaan memandv kereta dengan lajv sedangk4n kawa$an tersebut merupak4n kawa$an h0sp1tal.

 

 

Orang ramai diminta berhati-hati di jalan raya semoga mengamb1l iktib4r dengan kejadi4n yang berlakv.

Sumber : https://www.thevocket.com/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*